Zielone światło dla reformy. Powstanie rejestr pieczy zastępczej

Powstanie rejestr pieczy zastępczej, który ma ułatwiać i przyspieszać poszukiwanie wolnych miejsc w rodzinach zastępczych dla dzieci pozbawionych właściwej opieki.