Ubóstwo wśród dzieci w Polsce jest niższe niż w Niemczech czy Szwecji

W 2017 r. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym było w Polsce 17,9 proc. dzieci; w porównaniu z danymi z zeszłego roku owo spadek o 6 punktów procentowych - wynika z najnowszych danych Eurostatu. Tegoroczny wynik Polski jest nieco lepszy niż Niemiec.