Tag » Rzecznik Praw

RPD: Szkoły powinny uwzględniać specjalne potrzeby żywieniowe uczniów

Szkoły powinny zagwarantować uczniom możliwość spożywania posiłków uwzględniających ich specjalne potrzeby żywieniowe – ocenił Rzecznik Praw Dziecka w piśmie do szefowej Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podkreślił też konieczność…

TK: Zasady orzekania kary łącznej według przepisów sprzed nowelizacji zgodne z konstytucją

TK orzekł w środę, że prawo, które w niektórych przypadkach regulują orzekanie kary łącznej na zasadach sprzed nowelizacji Kodeksu karnego z lutego 2015 r. są zgodne z konstytucją. Skargę w tej sprawie złożył do Trybunał…

RPD: Szczególna pomoc należy się wszystkim niepełnosprawnym dzieciom

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do przyznania świadczeń określonych w ustawie o wspieraniu osób o znacznym stopniu niepełnosprawności wszystkim dzieciom z niepełnosprawnością.

RPD pyta MZ o dziecięcą psychiatrię. „Sytuacja dramatycznie niekorzystna”

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o przekazanie stanowiska dot. dostępności do stacjonarnych, całodobowych świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii dla dzieci i młodzieży. Jego zdaniem sytuacja jest…

RPD o problemie wszawicy w przedszkolach i szkołach

Rzecznik Praw Dziecka w liście skierowanym do dyrektorów szkół i przedszkoli zwrócił uwagę na powracający dylemat wszawicy w jednostkach systemu oświaty. Jego zdaniem, potrzebne jest podjęcie w tym zakresie działań profilaktycznych i…

Prokurator Generalny za umorzeniem przez TK sprawy przedawnień zbrodni komunistycznych

Prokurator Generalny wniósł by TK umorzył
postępowanie z wniosku Rzecznik Praw Obywatelskich Adama Bodnara w sprawie przepisów z 1995 r.,
które umożliwiły przedawnienie zbrodni komunistycznych zagrożonych karą
do pięciu lat więzienia…

RPO zaskarżył do TK przepis o obliczaniu kary łącznej

Nierówne traktowanie skazanych przy obliczaniu kary łącznej, w zależności odkąd tego, czy już wcześniej wymierzono im inną karę łączną, czy też nie – zarzucił przepisowi Kodeksu karnego Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar we…

Uwaga kierowcy! TK ogłosił wyrok w sprawie obowiązkowej wymiany prawa jazdy

Kierowca nie powinien być obciążany kosztami wymiany prawa jazdy, gdy konieczność taka wynika z niezależnych odkąd niego działań władz samorządowych – orzekł jednogłośnie TK z wniosku Rzecznik Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

RPD pisze do MEN w sprawie przeciążenia siódmoklasistów

O rozważenie zmian systemowych i zwrócenie uwagi na dylemat uczniów klas siódmych przeciążonych pracami domowymi i dźwigających ciężkie tornistry zwrócił się do szefowej Ministerstwo Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej Rzecznik Praw…

RPD: Wzrasta świadomość społeczna ws. szkodliwości stosowania przemocy wobec dzieci

Świadomość społeczna ws. szkodliwość stosowania przemocy wobec dzieci wzrasta, a nowelizacje prawa w tym zakresie coraz lepiej chronią wigor i egzystencja najmłodszych – napisał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w liście z okazji…

Strona 1 z 11212345...102030...Ostatnia »