„W 2013 roku nie będzie już papierowych deklaracji”

GRZEGORZ SMOGORZEWSKI o wdrażaniu programu e-cło – W 2013 roku przedsiębiorca uzyska możliwość dokonywania wszystkich czynności w kontakcie ze Służbą Celną w drodze elektronicznej.

Konkubent zapłaci podatek i od darowizn, i od spadku

W przypadku niesformalizowanych związków trzeba liczyć się z tym, że przy otrzymaniu darowizny lub spadku po naszym partnerze zostaniemy opodatkowani według najostrzejszych reżimów podatkowych.

Jak rozliczyć akcje otrzymane w spadku lub darowiźnie

Otrzymanie papierów wartościowych w spadku albo w formie darowizny wywołuje skutki podatkowe. Przy sprzedaży tak nabytych papierów pojawiają się problemy z rozliczeniem kosztów, w zależności od rodzaju instrumentu finansowego.

Import towarów: Celnicy uznają markowe towary za podróbki

Przedsiębiorcy mają problem z klasyfikacją towarów przy odprawie celnej. Celnicy nadużywają uprawnień przy ocenie oryginalności importowanych towarów. Przedmiot podrobiony nie zostaje dopuszczony do obrotu na terenie Polski.

Dziecko konkubentów nie ma mniejszych praw

Dziecko konkubentów ma takie same prawa jak posiadające rodziców, którzy zawarli związek małżeński. Dziedziczy po swoich biologicznych rodzicach, ma prawo do renty rodzinnej i może domagać się od nich alimentów.

Celnicy niechętnie stosują retroaktywne zgłoszenia

Formalności celne mogą zostać dopełnione nawet wtedy, gdy towar opuści granicę celną Unii Europejskiej. Celnicy niechętnie z tej procedury korzystają w praktyce.

Wybory sędziów do TK: kluby poselskie zgłosiły dwóch kandydatów

Adwokat Kazimierz Barczyk i profesor Krystyna Pawłowicz są kandydatami na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłoszonymi poprzez kluby poselskie.

Trybunał zajmie się dodatkiem uzupełniającym dla nauczycieli

Samorządy nie chcą co roku wypłacać nauczycielom jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Spadkodawca zdecyduje o podziale spadku

W testamencie spadkodawca będzie mógł przekazać dziedziczącym konkretne przedmioty. Nabycie zapisanego majątku po zmarłym będzie następowało już z chwilą otwarcia spadku. Obdarowany konkretnymi przedmiotami odpowie za długi spadkowe z innymi spadkobiercami.

Fiskus żąda zapłaty VAT i cła od niedostarczonych przesyłek

Organy celne sprawdzają dokumenty związane z zakupem towarów spoza Unii. Żądają zapłaty cła i VAT, nawet jeśli zamówiony towar nie został dostarczony. Kontrolowany uniknie odpowiedzialności, gdy przedstawi dowód, że towaru nie otrzymał.

Strona 8 195 z 8 213« Pierwsza...102030...8 1938 1948 1958 1968 197...8 2008 210...Ostatnia »