NIK: Brakuje kandydatów na rodziców zastępczych

Rodzinne formy opieki rozwijają się za wolno, choć ta forma pomocy dzieciom potrzebującym wsparcia jest najkorzystniejsza - ocenia Najwyższa Izba Kontroli . Za niewydolny Izba uznaje m.in. ustrój pozyskiwania kandydatów na rodziców zastępczych. Z każdym rokiem liczba rodzin zastępczych spada.